Byggetrinn 2

Byggetrinn 1 Byggetrinn 2

Byggetrinn 1

Hva er Trondheim S P-hus?

Trondheim S P-hus er første byggetrinn i et grønt byutviklingsprosjekt som skal bli til en ny og levende bydel. Trondheim S P-hus blir et moderne parkeringsanlegg med stor kapasitet for fremtidig behov og løsninger for elbil-lading. Takhøyden er på 2,4 meter.

Hvem er byggherre?

Bane NOR Eiendom v/Trondheim Stasjonssenter Gryta AS

Hvem er entreprenøren?

Trym Anlegg AS

Når skal det stå ferdig?

Byggestart var februar 2021. Planlagt byggeslutt er høsten 2022.

Hvor bygges Trondheim S P-hus?

Trondheim S P-hus bygges under bakken langs kanalen, fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til rundkjøringen ved Jernbanebrua. Veien (Gryta) vil bli stengt for biltrafikk, men åpen for gående, syklister, kollektivtrafikk og utrykningskjøretøy. Jernbanebrua vil fortsatt være åpen for biltrafikk til Vestre Kanalkai.

Hvor mange p -plasser forsvinner, og hvor mange blir tilført med den nye kjelleren?

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt reguleringsplan på Trondheim S, skal dagens parkeringsdekke over bussterminalen rives. Denne har i dag ca. 135 parkeringsplasser. I tillegg forsvinner et 20-talls parkeringsplasser på gateplan i Gryta. Gryta P-kjeller er på ca. 5 500 kvm., med kapasitet til ca. 200 biler.

Hvem skal drifte parkeringen?

Apcoa Parking Norway AS

Hvor mange ladeplasser for elbil?

Det vil bli satt av 100 plasser til el-billading

Hvordan varsler dere om omkjøringer, stenginger etc.?

Vi holder deg oppdatert på hva som skjer mens vi bygger, så du får en forutsigbar hverdag. Dette gjør vi blant annet gjennom infomøter, vår varslingstjeneste via SMS, nettsiden, media, skilting og informasjon på anleggsområdet.

Hvilke følger får byggingen for gående og syklister?

Gryta er tilgjengelig for gående og syklende i byggeperioden. Skilt vil vise ny trase. (Denne kan komme til å endre seg i takt med at prosjektet endrer seg.)

Hvor stopper bussene i byggeperioden?

Det er en forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektet at dagens kollektivtransport gjennom Trondheim S opprettholdes. Vi etablerer derfor en omkjøringstrase litt nærmere jernbanen for busser og utrykningskjøretøy. Midlertidige holdeplasser for by- og regionbusser etableres langs denne traseen. Dagens bussterminal skal etter hvert rives, så region- og langdistansebusser vil kun få korte opphold. Vi oppfordrer reisende til å kontakte de aktuelle transportselskapene for oppdatert informasjon. AtB oppdaterer sine endringer her https://www.atb.no/driftsavvik/

Hva med støv og støy?

Anleggsarbeidet vil føre med seg perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi følger Trondheim Kommune sitt regelverk, som igjen er forankret i nasjonale retningslinjer og lovverk.

Hvilke rettigheter har naboer dersom det blir mye støy og støv?

Boligeiere sine rettigheter i forbindelse med støy er beskrevet i lovverket og gjelder fra reguleringsplanen er vedtatt. Du kan lese mer om dine rettigheter på Trondheim kommunes side om temaet.

Hvilke rettigheter har naboer dersom det blir mye støy og støv?

Prosjektet planlegges gjennomført innenfor normal arbeidstid på ordinære ukedager. Det kan oppstå uforutsette hendelser som gjør at vi likevel må sette i gang med arbeid. Varslinger om dette vil bli gitt via vår SMS-tjeneste og Nyhetsbrev. Vi oppfordre derfor alle til å melde seg på disse tjenestene.

Hvordan påvirker prosjektet båtplassene i kanalen ved Gryta?

Planen er at småbåthavnen skal være operativ og tilgjengelig i hele byggefasen. Tilkomsten fra Brattørbrua er ikke planlagt stengt. Det planlegges imidlertid en endring av flytebryggen lengst vest ved Jernbanebrua. Både dette og eventuelle andre tiltak som berører småbåthavnen, planlegger og avtaler entreprenøren i samarbeid med Båtforeningen. Når prosjektet er ferdigstilt vil antall båtplasser langs Gryta være på det samme antallet som i dag.

Kan jeg fortsatt parkere på lokket av Gryta/bussterminalen?

Det offentlige parkeringsanlegget på lokket over bussterminalen vil ikke bli berørt og skal bestå gjennom hele byggeperioden av Gryta P-kjeller. Adkomst til denne vil være mulig via Dyre Halses gate fra Innherredsveien. Rivingen av dagens parkeringsdekke er planlagt med oppstart i 2022/2023.

Byggetrinn 2

Hva er Nye Trondheim S?

Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt. Kollektivknutepunktet blir hjertet i en ny, levende bydel, som henger sammen med både Midtbyen, Brattøra og østre bydeler. Nye Trondheim S får kollektivterminal, bussterminal, parkering under bakken, boliger og næringsareal med attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden.

Når skal Nye Trondheim S stå ferdig?

Nye Trondheim S, byggetrinn 2 som består av kollektivterminal og kontorer skal stå ferdig i 2025. Byggestart er 4. kvartal 2022.

Hvem er byggherre?

Bane NOR Eiendom AS

Hvem er entreprenør?

Veidekke Entreprenør AS

Hvem er arkitekten bak Nye Trondheim S?

Arkitema Architects AS

Hvor skal det bygges?

Øst for og inntil gangbroen Sjøgangen.

Hvor stort blir bygget?

Kollektivknutepunktet med offentlige og kommersielle arealer er på ca 5000 m2. I overliggende etasjer bygges ca 13000 m2 attraktive kontorplasser med utsikt over byen. Prosjektet består av to bygningsvolum, et mot Gryta og et mot nord plassert over jernbanespor. Bygget mot Gryta blir i 6 etasjer, mens bygget mot nord blir i hhv 5 og 7 etasjer, alt i samsvar med regulert høyde.

Hva skal Nye Trondheim S inneholde?

Trondheim S vil inneholde et nytt terminalbygg, med en rekke servicefunksjoner og -tilbud. I tillegg vil Nye Trondheim S bestå av attraktive kontorplasser.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om leie av kontorlokaler og kommersielle arealer i terminalbygget?

Du kan finne mer informasjon hos Norion Næringsmegling https://norion.no/

På hvilke måter blir Nye Trondheim S et nytt og moderne kollektivknutepunkt?

Nye Trondheim S skal møte fremtidens transportbehov og gi en sømløs reise med tog, buss og båt. Det legges til rette for miljøvennlige mobilitetsløsninger. Kollektivknutepunktet gir enkel tilgang til Midtbyen. Byggene på Nye Trondheim S vil få sertifisering innen Breeam Excellent og ha energiklasse A.

Hvordan bidrar Nye Trondheim S til bærekraftig byutvikling?

Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt. Kollektivknutepunktet blir hjertet i den nye, levende bydelen, som henger sammen med både Midtbyen, Brattøra og østre bydeler. Nye Trondheim S får kollektivterminal, bussterminal, parkering under bakken, boliger og næringsareal. Nye Trondheim S skal møte fremtidens transportbehov og gi en sømløs reise med buss, tog og båt. Det legges til rette for miljøvennlige mobilitetstjenester/-løsninger. Å kombinere kollektivknutepunkt med bolig og næring, bidrar til at flere bor og arbeider i sentrum.

Hvordan varsler dere om omkjøringer, stenginger etc.?

Vi holder deg oppdatert på hva som skjer mens vi bygger, så du får en forutsigbar hverdag. Dette gjør vi blant annet gjennom vår varslingstjeneste via SMS, nettsiden, media, skilting og informasjon på anleggsområdet.

Hvilke følger får byggingen for dagens gående og syklende?

Bane NOR Eiendom og Veidekke skal legge til rette for at gående og syklende kan komme seg forbi anleggsområdet på en trygg måte. Alle anleggene vil bli gjerdet inn, både for å dempe støy og for å forhindre ulykker.

Hvilke følger for byggingen for dagens reisende?

Det er en forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektet at dagens kollektivtransport gjennom Trondheim S opprettholdes. Arbeidet vil foregå mens togtrafikken er i drift. Reisende vil merke dette ved at toget kan gå fra et annet spor enn normalt, samt at deler av plattformområdet kan være avstengt for publikum i perioder.

Hvor stopper bussene i byggeperioden?

Det er en forutsetning for gjennomføring av byggeprosjektet at dagens kollektivtransport gjennom Trondheim S opprettholdes. Vi oppfordrer reisende til å kontakte de aktuelle transportselskapene for oppdatert informasjon. AtB oppdaterer sine endringer her https://www.atb.no/driftsavvik/

Hva skjer med dagens butikker og serveringssteder i byggeperioden?

Dagens butikker og serveringssteder vil være uberørt av byggearbeidene og holdes åpne i byggeperioden.

Hva med støv og støy?

Når vi bygger om stasjonen, må det utføres støyende arbeider. Det vil blant annet bli perioder med spunting (slå stålnåler eller -rør ned i bakken), graving og bortkjøring av gamle masser og påfylling av nye. Vi tar sikte på å utføre mesteparten av arbeidene på dagtid, men i perioder kan det bli nødvendig å jobbe om natten. Dette vil bli varslet i god tid via våre varslingstjenester.

Hvilke rettigheter har naboer dersom det blir mye støy og støv?

Boligeiere sine rettigheter i forbindelse med støy er beskrevet i lovverket og gjelder fra reguleringsplanen er vedtatt. Du kan lese mer om dine rettigheter på Trondheim kommunes side om temaet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.