Pressemelding-Nye Trondheim S blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt

Med Nye Trondheim S er Bane NOR Eiendom med på å skape en levende bydel som knytter fjorden sammen med Midtbyen og østre bydeler. – Når det nye terminalbygget står ferdig i 2025, blir det Norges mest moderne kollektivknutepunkt og navet i den nye bydelen, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Samtidig med den nye terminalen bygges det 13 000 m² attraktive kontorplasser med utsikt over byen og fjorden. Nye Trondheim S skal på sikt også romme ny bussterminal, over 200 nye boliger og ca.5 000 m² næringsareal med butikker.

Nye Trondheim S gir en sømløs reise med tog, buss og båt. Gangbrua Sjøgangen forbinder stasjonsområdet direkte med Trondheim hurtigbåtkai på Brattørkaia. Nå styrkes og utvikles kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidas transportbehov. Gjennom det grønne skiftet er det ventet at kollektivtrafikken vil øke vesentlig i årene som kommer.

Grønn byutvikling

Nye Trondheim S skal også øke tilgjengeligheten for gående og syklende. Det legges opp til mange nye sykkelparkeringsplasser utvendig og under tak. – Nye Trondheim S er et grønt byutviklingsprosjekt, sier Hognestad. – Vi styrker kollektivknutepunktet og følger opp kommunens mål om fortetting av sentrumsnære arealer slik at flere kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen. Det bidrar til reduserte klimautslipp og nullvekstmålet.

Med Nye Trondheim S kan flere jobbe og bo i sentrum, noe som reduserer transportbehovet. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Gryta P-kjeller står klar allerede høsten 2022. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan. Den nye parkeringskjelleren på 5 500 m² er en del av Nye Trondheim S og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Det bidrar til mindre biltrafikk i sentrum.

Gatene rustes opp og fornyes, og det kommer butikker og andre publikumsrettede funksjoner med inngang fra gateplan.

Bygging uten togstans

Togene kommer og går mens det bygges. Resten av kollektivtransporten og mye annet fortsetter også som før.

– Det er ikke til å unngå at anleggsarbeidet vil gi perioder med støy, redusert framkommelighet og endrede kjøremønstre. Vi skal holde trafikanter og naboer oppdatert på hva som skjer i anleggsperioden. De skal ha en trygg og forutsigbar hverdag, sier Hognestad.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er en av Norges største eiendomsaktører med mange utviklingsprosjekt ved knutepunkt i norske byer og tettsteder.

– Sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement gjør Bane NOR Eiendom til en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge, sier Hognestad.Gate HISM Arkitema Trondheim Street 02

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.